Witaj w formularzu zgłoszeń serwisowych RMA.

Przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty tj. kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu. Prosimy szczegółowo wypełnić wszystkie poniższe pola – ich właściwe uzupełnienie oraz szczegółowy opis usterki znacząco przyspieszą realizację procesu gwarancyjnego. Prosimy również uważnie zapoznać się z warunkami procedury RMA – w wypadku braku ich akceptacji nie będziemy niestety mogli pozytywnie rozpatrzyć zgłoszenia. Jeżeli przesłanie urządzenia do naszego serwisu nie będzie konieczne nasi pracownicy dołożą wszelkich starań by udzielić pomocy zdalnej w celu rozwiązania problemu i usunięcia usterki. Jeżeli zdalne usunięcie problemu okaże się niemożliwe zleceniu serwisowemu (na ogół do 24 godzin od zgłoszenia) zostanie nadany numer RMA, który prosimy umieścić w widocznym miejscu na przesyłce. Przesyłki bez nadanego numeru RMA nie będą przyjmowane. Jeżeli to możliwe, prosimy umieszczać w paczce możliwie kompletny zestaw wraz z akcesoriami celem skuteczniejszego zdiagnozowania usterki (możliwe ewentualne uszkodzenie ładowarki, aktywnego uchwytu etc.). Mamy nadzieję, że będą Państwo zadowoleni z poziomu obsługi serwisu.

Procedura RMA

 1. W celu sprawego przeprowadzenia procesu reklamacji, w przypadku stwierdzenia wady lub uszkodzenia urządzenia, prosimy o wypełnienie formularza reklamacyjnego (RMA) na stronie www.jamicon.pl/serwis. Zgłoszenie serwisowe (nadany numer RMA) ważne jest przez okres 7 dni roboczych i w tym czasie przesyłka musi dotrzeć do Gwaranta, pod rygorem nieodebrania przesyłki i unieważnienia zlecenia. W przypadku niedostarczenia przesyłki w terminie określonym powyżej, należy ponowić procedurę rejestracji RMA online.
 2. Zgłoszenie zostanie wstępnie zdiagnozowane. Nadanie numeru RMA nastąpi w momencie stwierdzenia konieczności przesłania urządzenia do Gwaranta, który następnie skontaktuje się z osobą podaną w formularzu celem potwierdzenia przyjęcia zlecenia i przekazania numeru RMA. Dodatkowo zostaną wyjaśnione ewentualne wątpliwości dotyczące zgłaszanej usterki.
 3. Przesyłka powinna zawierać sprzęt z kompletnym wyposażeniem i kodami licencyjnymi oprogramowania oraz kartę gwarancyjną i dowód zakupu.
 4. Jeśli numer seryjny zgłaszanego do serwisu urządzenia jest nieczytelny i uniemożliwia zindentyfikowanie produktu, urządzenie nie podlega naprawie w ramach gwarancji.
 5. Przesyłka musi zawierać sprzęt z kompletnym wyposażeniem i kodami licencyjnymi oprogramowania, oraz kartę gwarancyjną i dowód zakupu. Otrzymany numer RMA należy wpisać w polu "ZAWARTOŚĆ" na liście przewozowym. Paczka musi być także odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem i oznakowana napisem „UWAGA SZKŁO!/FRAGILE” lub powszechnie stosowanym w tym celu logotypem kieliszka.
 6. Jeśli numer seryjny zgłaszanego do serwisu urządzenia jest nieczytelny i uniemożliwia zindentyfikowanie produktu, urządzenie nie podlega naprawie w ramach gwarancji.
 7. Otrzymany numer RMA należy wpisać w polu „ZAWARTOŚĆ" na liście przewozowym oraz w widocznym miejscu na paczce.
 8. Przesyłkę należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem i oznakować napisem „UWAGA SZKŁO!/FRAGILE” lub powszechnie stosowanym w tym celu symbolem kieliszka. UWAGA! Gwarant nie odpowiada za zniszczenia powstałe podczas transportu. Obowiązek wyjaśnienia wszelkich uszkodzeń i nieścisłości powstałych podczas transportu spoczywa na nadawcy przesyłki.
 9. Nadesłanie przesyłki nieoznaczonej numerem RMA może spowodować wydłużenie procesu realizacji zgłoszenia reklamacyjnego lub, w przypadku niemożliwości ustalenia numeru zgłoszenia, odesłanie przesyłki na koszt nadawcy.
 10. Urządzenie, przed wysłaniem na serwis, należy dokładnie oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń, opróżnić zbiorniki, wyczyścić filtry, a także odłączyć od kont w chmurze. W przypadku dostarczenia nieoczyszczonego urządzenia, zostanie naliczona zryczałtowana opłata za jego czyszczenie.
 11. Produkt do naprawy Nabywca dostarcza, na swój koszt, na adres JAMICON - serwis, ul. Pod Młynem 19A, 40-313 Katowice.
 12. W przypadku, gdy Nabywca dostarczy produkt osobiście, zostanie z nim uzgodniona forma odbioru urządzenia.
 13. W sytuacji, gdy przesłany szprzęt okaże się sprawny (obejmuje to takie sytuacje jak: rozładowana bateria, błędy wynikające z niewłaściwego użytkowania, itp.), Użytkownik zgadza się ponieść opłatę za zdiagnozowanie sprzętu w wysokości 50 PLN z VAT + koszt transportu w wysokości 15 PLN z VAT (przy płatności przelewem) lub 20 PLN z VAT (przy płatności za pobraniem).
 14. W sytuacji, gdy w przesłanym urządzeniu następuje zmiana kwalifikacji naprawy z gwarancyjnej na płatną, np. w wyniku uszkodzenia mechanicznego lub eksploatacji urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem, koszt naprawy urządzenia uzależniony jest od usterki. Dodatkowo powiększany jest on o koszt transportu w jedną stronę. W sytuacji, gdy warunki takiej naprawy nie zostaną przez Nabywcę zaakceptowane, zostanie naliczona opłata za diagnozę serwisową w wysokości 50 PLN.
 15. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę ustawień oraz prywatnych danych użytkownika, dlatego przed wysyłką urządzenia zaleca się wykonanie kopii zapasowej danych.
 16. Do każdego urządzenia przyjętego do serwisu wydawany jest dokument potwierdzający ten fakt.
 17. Informacje o powierzonym do naprawy urządzeniu można uzyskać u Gwaranta poprzez stronę internetową www.jamicon.pl/serwis lub za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając zapytanie na adres: serwis@jamicon.pl - w temacie należy wpisać numer RMA.
 18. Po zakończonej naprawie, urządzenie jest odsyłane firmą spedycyjną DPD. Jeśli wcześniej został uzgodniony odbiór osobisty, Gwarant poinformuje o zakończeniu naprawy i konieczności odbioru urządzenia.

Wysyłając zgłoszenie serwisowe akceptujesz politykę prywatności.

Wypełnij zgłoszenie RMA:

Nowy Klient

Sprzęt