Witaj w formularzu zgłoszeń serwisowych RMA.

Przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty tj. kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu. Prosimy szczegółowo wypełnić wszystkie poniższe pola – ich właściwe uzupełnienie oraz szczegółowy opis usterki znacząco przyspieszą realizację procesu gwarancyjnego. Prosimy również uważnie zapoznać się z warunkami procedury RMA – w wypadku braku ich akceptacji nie będziemy niestety mogli pozytywnie rozpatrzyć zgłoszenia. Jeżeli przesłanie urządzenia do naszego serwisu nie będzie konieczne nasi pracownicy dołożą wszelkich starań by udzielić pomocy zdalnej w celu rozwiązania problemu i usunięcia usterki. Jeżeli zdalne usunięcie problemu okaże się niemożliwe zleceniu serwisowemu (na ogół do 24 godzin od zgłoszenia) zostanie nadany numer RMA, który prosimy umieścić w widocznym miejscu na przesyłce. Przesyłki bez nadanego numeru RMA nie będą przyjmowane. Jeżeli to możliwe, prosimy umieszczać w paczce możliwie kompletny zestaw wraz z akcesoriami celem skuteczniejszego zdiagnozowania usterki (możliwe ewentualne uszkodzenie ładowarki, aktywnego uchwytu etc.). Kuriera firmy spedycyjnej należy zamówić samodzielnie na koszt gwaranta, firmy Jamicon. Mamy nadzieję, że będą Państwo zadowoleni z poziomu obsługi serwisu.

Procedura RMA

 1. W przypadku stwierdzenia wady lub uszkodzenia urządzenia, należy wypełnić formularz RMA online.
 2. Zgłoszenie zostanie wstępnie zdiagnozowane. Nadanie numeru RMA nastąpi w momencie stwierdzenia konieczności przesłania urządzenia do Gwaranta, który następnie skontaktuje się z firmą lub osobą podaną w formularzu celem potwierdzenia przyjęcia zlecenia i przekazania numeru RMA. Dodatkowo zostaną wyjaśnione ewentualne wątpliwości dotyczące zgłaszanej usterki.
 3. Zgłoszenie serwisowe (nadany numer RMA) ważne jest przez okres 7 dni roboczych i w tym czasie przesyłka musi dotrzeć do Gwaranta, pod rygorem nieodebrania.
 4. Przesyłka musi zawierać sprzęt z kompletnym wyposażeniem i kodami licencyjnymi oprogramowania, oraz kartę gwarancyjną i dowód zakupu. Otrzymany numer RMA należy wpisać w polu "ZAWARTOŚĆ" na liście przewozowym. Paczka musi być także odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem i oznakowana napisem „UWAGA SZKŁO!/FRAGILE” lub powszechnie stosowanym w tym celu logotypem kieliszka. UWAGA! Gwarant nie odpowiada za zniszczenia powstałe podczas transportu. Przesyłka nieoznaczona numerem RMA nie zostanie przyjęta.
 5. Aby przesłać sprzęt do naprawy na koszt Gwaranta, firmy JAMICON (ul. Pod Młynem 19A, 40-313 Katowice), należy skorzystać z usług firmy spedycyjnej DPD, powołując się na numer klienta 47617. Wykaz jej lokalnych oddziałów można znaleźć na stronie internetowej, Dział Obsługi Klienta: 022 577 55 55. Paczki proszę kierować do działu serwisu. Można także dostarczyć sprzęt osobiście lub skorzystać z innej formy transportu, jednak wówczas przesyłki na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.
  UWAGA!
  1) Tylko urządzenia objęte ważną gwarancją "door-to-door" mogą zostać wysłane na koszt gwaranta. W przypadku wysyłki urządzeń nieobjętych tym typem gwarancji zostanie naliczona opłata za transport w obie strony (46 PLN brutto).
  2) Przesyłki wysłane inną firmą spedycyjną na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.
  3) Przesyłki zawierające urządzenia nieobjęte gwarancją door-to-door mogą być nadawane inną formą transportu na własny koszt i ryzyko.
  4) W przypadku sprzętów o wartości przekraczającej 1000 PLN nadawca zobowiązany jest na liście przewozowym do zaznaczenia pola "Przesyłka wartościowa" oraz podania wartości sprzętu zgodnie z dokumentem zakupu.
 6. W przypadku gdy Nabywca dostarczy sprzęt osobiście, zostanie z nim uzgodnione czy naprawiony sprzęt zostanie także osobiście odebrany.
 7. W sytuacji gdy przesłany sprzęt okaże się sprawny (obejmuje to takie sytuacje jak: rozładowana bateria, niepoprawnie zainstalowany program do nawigacji, błędy wynikające z niewłaściwego użytkowania programu do nawigacji itp.), Użytkownik zgadza się na pobranie opłaty za zdiagnozowanie sprzętu w wysokości 50 PLN z VAT + koszt transportu w obie strony w wysokości 46 PLN z VAT. UWAGA! Powyższą opłatę pobiera się także w sytuacji, gdy oprogramowanie dostarczone z urządzeniem zostało przez klienta uszkodzone lub skasowane i konieczna jest jego ponowna instalacja.
 8. W sytuacji gdy w przesłanym sprzęcie następuje zmiana kwalifikacji naprawy z gwarancyjnej na płatną, np. w wyniku uszkodzenia mechanicznego, koszt naprawy sprzętu uzależniony jest od usterki. Dodatkowo powiększany jest on o koszt transportu w obie strony. W sytuacji gdy warunki takiej naprawy nie zostaną przez Nabywcę zaakceptowane, zostanie naliczona opłata za diagnozę serwisową w wysokości 50 PLN netto.
 9. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę prywatnych danych (zdjęcia, muzyka, programy itp.) dlatego przed wysyłką użytkownik powinien wykonać zapasową kopię danych.
 10. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie sprzętu do naprawy jest list przewozowy dotyczący paczki oznaczonej numerem RMA.
 11. Informacje o powierzonym do naprawy sprzęcie można uzyskać u Gwaranta (preferowany kontakt pocztą elektroniczną -  serwis@jamicon.pl - w temacie należy wpisać numer RMA) lub na stronie internetowej rma.navroad.com.
 12. Po dokonaniu naprawy sprzęt jest odsyłany firmą spedycyjną DPD. Jeśli wcześniej został uzgodniony odbiór osobisty, Gwarant poinformuje o zakończeniu naprawy i konieczności odbioru sprzętu.

Wysyłając zgłoszenie serwisowe akceptujesz politykę prywatności.

Wypełnij zgłoszenie RMA:

Nowy Klient

Sprzęt